WPS PRODUCT

The perfect free office software

ตัวเลือกใช้งานหลากหลาย ทั้งจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า และการเปลี่ยนรูปแบบ
-
เครื่องมือสำหรับจัดหน้าตัวอักษรและรูปภาพมีให้เลือกมากมาย
-
ป้องกันการเข้าถึงและแก้ไขไฟล์
-
บันทึกไฟล์ได้ทั้ง .doc, .docx หรือ .txt
-
สามารถเปรียบเทียบเอกสารหลายไฟล์ได้ในครั้งเดียว

เปลี่ยนแปลงระยะขอบกระดาษหรือระยะห่างพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Paragraph

ทำงานร่วมกันได้ทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง การตรวจคำผิด และการแสดงความคิดเห็น