รอบรู้ ทันภัย Cyber...Secure-Cyber.net

รอบรู้ ทันภัย Cyber...Secure-Cyber.net

ในบทความฉบับที่แล้ว ผมได้แนะนำเรื่องราว ของภัยอันตรายจาก Cyber Crime อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์
ละเมิดสิขสิทธิ์ไปแล้ว...ซึ่งไม่มากก็น้อยน่าจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพความอันตราย หรือ ภาพความเสียหายที่จะ
มีต่อคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ ของท่าน หรือ องค์กรของท่าน และวิธีการที่ง่ายที่สุด ในการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว ก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ นั่นเอง
ในบทความนี้ ผมจะมาแนะนำแหล่งความรู้ที่น่าสนใจมากในเรื่องการลดความเสี่ยงจาก Cyber Crime ครับ
โดยแหล่งความรู้ที่ผมจะนำเสนอก็คือ เว็บไซด์ Secure-Cyber.net นั่นเองครับ...เว็บไซด์นี้ มีอะไรน่าสนใจบ้าง
เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปครับ

Image Credit: http://www.secure-cyber.net

ความเป็นมาของเว็บไซต์ Secure-Cyber.net

เว็บไซด์ Secure-Cyber.net เกิดขึ้นจากความริเริ่มของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ วิธีปฏิบัติ วิธีป้องกันภัยที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ ที่เราเรียกกันว่า “Cyber Crime” โดยมีการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ความรู้ การระวังภัย การ
ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยหวังเป็นยิ่งว่า จะสร้างความ
ตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูก และไม่ตกเป็นเหยื่อจาก
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะช่วยสร้างสังคมให้ปลอดภัย

เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากมาย

เว็บไซด์ Secure-Cyber.net ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากมายในหลากหลาย
มิติ อาทิเช่น ข่าวสารที่เกี่ยวกับ Cyber Crime กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้าน Cyber Crime ที่ดำเนินการโดย
กระทรวงดิจิทัลฯ คลังความรู้ คลังภาพ และ วีดีโอ พูดง่ายๆ ว่า หากทุกท่านได้เข้ามาที่เว็บไซด์แห่งนี้ ก็จะได้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และ หน่วยงาน หรือ องค์กรของท่าน อย่างเต็มที่เลยทีเดียว

เรียนรู้เร็วๆ และ ง่ายๆ ผ่าน Infographic

ในปัจจุบันหากจะสื่อสารในเรื่องยากๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการอธิบายนานๆ อย่างไรก็ตาม
หากต้องการให้เกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็ว ก็ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า Infographic
เว็บไซด์ Secure-Cyber.net ได้สร้างเนื้อหาในรูปแบบ Infographic เป็นจำนวนมาก สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการอธิบายความรู้ในเรื่องการป้องกัน Cyber Crime อาทิเช่น “ระบบควบคุมการโจมตีข้อมูลคอมพิวเตอร์”
“การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคม” และ อื่นๆ อีกมากมาย

Image Credit: http://www.secure-cyber.net

วีดีโอให้ความรู้เรื่อง Cyber Crime อีกเพียบ

Image Credit: http://www.secure-cyber.net

นอกเหนือจากเนื้อหาใน
รูป Infographic แล้ว ยังมีเนื้อหาในรูปของวีดีโอ ซึ่งทำให้การเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cyber Crime เป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอในลักษณะ Animation ซึ่งทำให้เนื้อหาเหล่านี้ เป็นที่น่าสนใจของผู้คนในทุกวัย ตั้งแต่
วัยเด็ก จนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่
วีดีโอในรูปแบบ Animation ที่ทางเว็บไซต์ Secure-Cyber.net จัดทำขึ้นนั้นจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ใน
YouTube โดยมีชื่อ Channel ว่า “รอบรู้ ทันภัย Cyber Channel”
ทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น ก็เป็นการแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันตัวท่านเอง และ
หน่วยงานหรือองค์กรของท่านจากภัยทาง Cyber ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น...ครับ...สุดท้าย ก็คือสิ่ง
ที่อยากตอกย้ำ..นั่นก็คือ การลดความเสี่ยงจากภัย Cyber Crime ก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

สวัสดีครับ...พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ที่มาข้อมูล: เว็บไซด์ Secure-Cyber.net
ข้อมูลโดย ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม