บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ThaiWPS อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จากบริษัทคิงซอฟต์ คอเปอร์เรชั่น (ประเทศจีน)

บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส และบริษัทคิงซอฟต์ คอเปอร์เรชั่น ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ThaiWPS Office Software เพื่อให้เหมาะสมและสามารถปรับแต่งการใช้งานให้เข้ากับผู้ใช้งานไทย