คำถาม : สามารถเปิดใช้งานเอกสารที่มาจาก Microsoft Office ได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถเปิดและแก้ไขเอกสารได้ปกติ

คำถาม : สามารถรองรับภาษาไทยได้หรือไม่

คำตอบ : ถ้าเป็นเวอร์ชั่น ThaiWPS สามารถรองรับภาษาไทยได้แน่นอน ไม่มีปัญหาเรื่องสระและ วรรณยุกต์ซ้อน

คำถาม : เปิดไฟล์แล้วพบว่าภาษาไทยยังคงเพี้ยนอยู่ มีปัญหาสระลอย วรรณยุกต์ซ้อน ทำ อย่างไร

คำตอบ : ให้ทดสอบเวอร์ชั่นดูว่าเป็น ThaiWPS หรือไม่ โดยดูที่แถบเมนูด้านบนขวา หากมีปุ่มให้ log in แสดงว่าเป็นเวอร์ชั่นอินเตอร์ ซึ่งจะไม่ support ภาษาไทย

คำถาม : เอกสารที่สร้างจาก WPS จะสามารถนำไปใช้งานบน Microsoft office ได้หรือไม่

คำตอบ : หากเซฟเป็นนามสกุลที่ Microsoft office รองรับ เช่น .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx ก็สามารถนำไปเปิดบน Microsoft office ได้แน่นอน แต่หากเป็นนามสกุล .wps จะไม่สามารถเปิดได้

คำถาม : สามารถเปิดไฟล์ประเภท Open Document Format CODF, .ODT, .ODP, .ODS) ได้หรือไม่

คำตอบ : หากเป็นโปรแกรมแพคเกจปกติจะไม่สามารถเปิดได้ หากต้องการให้เปิดได้ ต้องสั่งซื้อแบบแพค เกจพิเศษโดยแจ้งความประสงคํให้รองรับไฟล์ประเภทนี้ด้วย

คำถาม : ทำไมโปรแกรม WPS จึงมีขนาดเล็กกว่าเจ้าอื่นๆ

คำตอบ : เนื่องจากตัวโปรแกรมได้นำส่วนภาษาสำหรับเมนูออกให้เหลือเพียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เท่านั้น และยังด้วย Software Architecture ที่ค่อนข้างต่างกันทำให้มีขนาดเล็กกว่า

คำถาม : สามารถรองรับภาษาอื่นๆนอกเหนือจากไทยและอังกฤษหรือไม่

คำตอบ : ผสมระหว่าง Delphi และ C++

คำถาม : สามารถรองรับภาษาอื่นๆนอกเหนือจากไทยและอังกฤษหรือไม่

คำตอบ : ในส่วนของเมนูใช้งานได้แค่ไทยและอังกฤษ แต่สำหรับเนื้อหาในเอกสาร สามารถรองรับได้ทุก ภาษา เพียงแค่ติดตั้ง Font สำหรับแต่ละภาษาลงในเครื่องก็สามารถพิมพ์ภาษานั้นๆได้เลย

คำถาม : สามารถลงโปรแกรมบน MAC ได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้ ..เวอร์ชั่น Thai ตอนนี้รองรับเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

คำถาม : ไฟล์ที่สร้างจาก WPS Office ไม่สามารถ Import หรืออัพโหลดเช้าระบบโปรแกรม ภายในที่ใช้อยู่ได้ ในขณะที่ไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft Office สามารถ Import ได้ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : เนื่องจากไฟล์ที่สร้างจาก WPS Office ไม่ได้สงตัวเชื่อมต่อไว้เหมือนไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft วิธีแก้คือต้องเปิดไฟล์เอกสารนั้นทั้งเอาไวิในขณะที่ทำการ Import หรืออัพโหลดเข้าระบบ

คำถาม : หากมีการติดตั้งโปรแกรมจริงไปแล้ว ต้องการย้ายเครื่อง สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถทำได้ โดยถอน Serial key ออกจากเครื่องเดิมก่อน วิธีนี้จะทำให้จำนวน License ไม่ ถูกหักออกจากจำนวนที่ซื้อไป (*หมายเหตุ* วิธีนี้ใช้ได้เมื่อจำนวนเครื่องที่ลงยังไม่เกินจำนวน License ที่ซื้อ) โดยวิธีถอน Serial key ทำได้ดังนี้

1. Windows > WPS Office > Product Management Center

2. คลิกเลือกหมายเลข Serial ที่ต้องการถอนออก กด Delete > OK *จำเปีนต้องมีการต่อ อินเทอฉ์น็ตเพื่อให้มีการ ส่งข้อมูลไปยังเชิฟเวอร์ต้วย*

คำถาม : โปรแกรมแบบรายปี (Rental) เมื่อใส่ Serial Key ไปแล้วไม่ขึ้นวันหมดอายุ ขึ้น Not Limited แบบนี้จะทราบวันหมดอายุได้อย่างไร

คำตอบ : สามารถดูวันหมดอายุได้จากใบ Certificate ที่ได้รับมา และโปรแกรมจะมีการเด้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อถึง 90,60,30 วันก่อนหมดอายุ

คำถาม : กรณีที่ติดตั้ง WPS Office ไปแล้วพบว่า เอกสารต่าง ๆ ในเครื่องได้ถูกกำหนดค่า เริ่มต้นให้เปิดด้วย WPS อย่างเดียวไม่สามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดด้วย Microsoft Office ตามเดิมได้จะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ : สามารถตั้งค่าเริ่มต้นการเปิดเอกสารได้ โดยทำตามวิธี ดังนี้

1. Windows > WPS Office > Configuration Tools

2. เมื่อปรากฎหน้าต่างเล็ก ๆ ขึ้น ให้เลือก Advanced

3. ทำการนำเครื่องหมายถูก ออกตามจุดที่วงไว้

4. จากนั้นให้ทำการกด OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าแล้วให้ลองดับเบิ้ลคลิกไฟล์เอกสารเพื่อทำการ ทดสอบดู จะพบว่าระบบใช้ Microsoft Office เปิดเอกสารเป็นค่าเริ่มต้นตามเดิมเรียบร้อย แต่ล้า หากอยากตั้งค่ากลับมาให้ WPS Office เป็นค่าเริ่มต้นตามเดิมให้กลับมาที่หน้าจอข้างต้นแล้วทำการ เลือก Checkbox ทุกช่องตามจุดที่วงเอาไว้

คำถาม : ทำไมขนาดไฟล์เอกสารที่เซฟจาก WPS Office บางครั้งมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่เซฟ จาก Microsoft Office

คำตอบ : เพราะไฟล์ที่บันทึกจาก WPS Writer และ Presentation มีการสงฟอนต์ที่ใช้เอาไว้ในเอกสาร ด้วย ทำให้สามารถนำไปเปิดอ่านบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยฟอนต์ไม่เพี้ยน แต่จะทำให้ขนาด ไฟล์ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ถ้าหากตั้งค่าไมให้มีการสงฟอนต์ไว้ ขนาดไฟล์โดยส่วนใหญ่จะเล็กกว่าไฟล์ที่บันทึก จาก Microsoft Office มาก

วิธีตั้งค่าไม่ให้มีการส่งฟอนต์ลงในเอกสาร ทำดังนี้

1. Writer/Presentation > Options

2. ที่หน้า General and Save ให้เอาเครื่องหมายถูกออก ตรง Embed TrueType กด OK

คำถาม : ทำไมขนาดไฟล์เอกสารที่เซฟจาก WPS Office บางครั้งมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่เซฟ จาก Microsoft Office

คำตอบ : สามารถบันทึกเป็น PDF ได้ โดยการกดไอคอนที่แถบเมนูด้านซ้ายบน หรือไปที่ Writer/Spreadsheet/Presentation > Export to PDF ดังรูป

คำถาม : เมื่อนำเอกสารที่สร้างจาก Microsoft Office มาเปิดที่ ThaiWPS แล้วฟอนต์เพี้ยน ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : สาเหตุจาก Microsoft Office ไม่มีการฝังฟอนต์ที่ใช้เอาไว้ที่ตัวเอกสาร ทำให้เมื่อนำไปเปิดในเครื่องที่ไม่มีฟอนต์ดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงฟอนต์อื่นมาแทน ทำให้ลักษณะแตกต่างจากเดิม วิธีแก้ คือให้ลงฟอนต์ที่ใช้ลงในเครื่อง หรือหากจำฟอนต์เดิมไม,ได้ให้เลือกข้อความและเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ ตามต้องการ และบันทึกไฟล์ใหม่โดยใช้ ThaiWPS เพื่อให้สามารถนำไปเปิดที่เครื่องอื่นไดโดยฟอนต์ ไม่เพี้ยนไปจากเดิม

คำถาม : ไม่สามารถเปิดหน้าต่าง Microsoft Visual Basic ขึ้นมาไต้ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : โดยทั่วไปหากไม่เคยเปิด Visual Basic มาก่อน โปรแกรม ThaiWPS จะไม่ขึ้นหน้าต่าง Visual Basic ให้ วิธีแก้คือไปที่ Developer > Visual Basic Editor เพื่อ Enable โปรแกรมขึ้นมาก่อน จากนั้นให้ปิด-เปิด โปรแกรม ThaiWPS ขึ้นมาใหม่ จะสามารถใช้งาน Visual Basic ได้ตามปกติ

Categories: SERVICE

0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *